Firebird Silken Windhounds

– Tự hào là nhà lai tạo đầu tiên của những chú chó săn đáng yêu này ở Vùng núi Rocky –

Lụa và ISWS

Take a break and read all about it